Besök av Willemo Carlsson från BNI (Business Network International)

Tillsammans pratade vi igenom fördelar och möjligheter som Empleo kommer att få del av som affärspartner i BNI Team Linné. Framförallt kommer BNI-teamet hjälpa Empleo att bli rekommenderade bland företag i teamets stora nätverk. Empleos medarbetare kommer i sin tur att hjälpa företagen i BNI-teamet att nå nya kunder. Ett spännande sätt att göra affärer på!

Willemo

Willemo Carlsson, BNI

Svenskt Näringsliv besökte Empleo

Vi hade ett mycket givande möte kring kompetensbehovet i Kronoberg och hur trender förändras kring rekryteringar. Dessutom diskuterade vi kopplingar mellan branscher och hur studenter ska komma in på arbetsmarknaden.

rebecca-empleo

Rebecca Moberg, VD på Empleo, hälsade Svenskt Näringsliv Kronoberg välkomna.

Växjö kommun på besök

Idag har Empleo haft trevligt besök av näringslivsutvecklare, politiker och utbildningsansvariga från Växjö Kommun. Vi tackar varmast för ett givande möte och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan kommunen och näringslivet i Växjö.

kommun-besok-mars-2016