Monthly Archives: mars 2016

Växjö kommun på besök

Idag har Empleo haft trevligt besök av näringslivsutvecklare, politiker och utbildningsansvariga från Växjö Kommun. Vi tackar varmast för ett givande möte och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan kommunen och näringslivet i Växjö.

kommun-besok-mars-2016