Empleos riktlinjer kring Covid-19

Empleo har gått ut med nedanstående riktlinjer till alla våra anställda. Dessa riktlinjer uppdateras löpande utifall nya direktiv kommer från våra myndigheter.

 

 

Vi på Empleo vill på grund av det rådande läget på med Corona-Viruset informera dig som anställd kring vissa riktlinjer som gäller för vår verksamhet. Detta för att säkerställa vår personals hälsa och minimera antal människor som insjuknar i viruset. Då flertalet av er arbetar ute hos våra kunder är det viktigt att ni även tar del av de riktlinjer som finns på arbetsplatsen där ni arbetar.

Riktlinjerna bygger på de rekommendationer som finns i dagsläget från svenska myndigheter. Då mycket händer kring detta hela tiden kan nedan komma att uppdateras inom kort. Stäm av med din chef om du känner dig osäker på vad som gäller.

 

Resor:
Vi rekommenderar att du i nuläget inte reser utanför Sveriges gränser. Om du trots detta väljer att resa utomlands och insjuknar i viruset kommer din karenstid att räknas som tjänstledighet.
Om du rest utanför Norden ska du stanna hemma och vara symptomfri 14 dagar innan du återgår till arbete på plats. Det vill säga även om du inte har symptom ska du stanna hemma.
Om du trots rekommendationer reser utanför Norden ska du ge besked både till din kontaktperson på Empleo och din arbetsledare. Detta gäller även om du ska resa på din lediga tid.

 

När ska du stanna hemma från jobbet?

Känner du dig sjuk med symtom som feber, hosta och andningssvårigheter ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till din arbetsplats.

 

Övrigt att tänka på:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.