Ted och Christopher på utbildning i Stockholm

I veckan har Ted och Christopher varit på utbildning i Stockholm.
Detta för att stärka upp Empleos kompetens ytterliggare och göra oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.