Referenser

”Vi bedömer oss själva efter vad vi anser oss kunna uträtta, medan andra bedömer oss efter vad vi redan har gjort”
/ Henry Wadsworth Longfellow (amerikansk poet)