Rekryteringsprocessen

Empleos rekryteringsprocess

Empleo Rekrytering har ett omfattande nätverk och mångårig erfarenhet av att rekrytera personal. För våra kunder innebär det att vi genom vår långa erfarenhet kan bidra med råd och kunskap som stärker våra kunders verksamhet och ger precision vid tillsättning av ny personal.

 

Med ledorden engagemang, mångfald, proaktivitet, lösningsorienterade, energiska och omtänksamma samt hårt arbete har våra rekryterare stöttat många kunder till framgångsrika personaltillsättningar. Våra rekryterare har själva erfarenhet av ledarskap och att driva företag. Detta innebär att du får en samarbetspartner som förstår dina utmaningar och behov.

Vi arbetar efter en kvalitetssäkrad metodik bestående av en noggrann behovsanalys, en väl utarbetad kravprofil och ett strukturerat urvalsarbete baserat på en kombination av research, djupintervjuer, relevanta tester och omfattande referenstagning.

 

Inget rekryteringsuppdrag är för litet eller för stort för oss. När ni anlitar oss kan vi garantera att vi gör vårt yttersta genom hela processen för att möta eller ännu hellre överträffa era förväntningar.

Möte med kund

Vi börjar med ett personligt möte där vi tillsammans med er tar fram kandidatens önskade kompetensprofil utifrån en kravspecifikation. Vi tar en helhetssyn på er verksamhet och tjänsten som ska tillsättas för att säkerställa att vi träffar rätt i rekryteringen. Kanske är det extra viktigt med personliga egenskaper? Vi sätter också en tidsplan för när rekryteringen ska vara klar.

Jakt på rätt kandidat

Urvalsprocessen börjar med att vi skriver en professionell platsannons utifrån kompetensprofilen. När ni godkänt annonsen lägger vi ut den på Empleos hemsida, jobbportaler och i sociala medier. Vi söker även igenom vår interna databas samt vårt interna nätverk där vi ständigt har ett antal kandidater som visat intresse för nya utmaningar. Vi arbetar även med headhunting.

 

Lämpliga sökande

Under rekryteringsprocessen arbetar vi löpande med inkomna ansökningar och bedömer utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och matcher mot kravspecifikationen. Att vi arbetar löpande gör att bra kandidater inte försvinner under processens gång och att tidsplanen hålls.
Vi återkopplar även till er med ett första urval av kandidater för att säkerställas att vi matchar rätt person mot profilen ni söker.

Första intervjuer

När det första urvalet är gjort genomförs telefonintervjuer med kandidaterna. Utifrån de samtalen väljs ett antal slutkandidater ut som går vidare till djupgående personliga intervjuer hos Empleo. Vår intervjuteknik bygger på öppenhet där alla kandidater ska känna sig trygga. Genom att ställa öppna frågor utmanar vi kandidaterna och får en intervju som baseras mer på ärlighet och mindre på förutsägbarhet. Det gör att vi kan skapa oss en bättre bild av de sökande.
Efter intervjuerna lämnar vi en skriftlig presentation av de bästa kandidaterna. Vi har även en telefonavstämningen med er så att ni har möjlighet att ställa eventuella frågor innan de kallas till intervju hos er.

Intervjuer hos kund

Nu är det dags för kunden att hålla intervjuer med utvalda kandidater. Dessa intervjuer kan hållas löpande under processen eller samlas upp till slutet av rekryteringsprocessen. Vi ger gärna råd och tips om hur ni ska få ut så mycket som möjligt av mötet med kandidaterna. Efter intervjuerna har vi en återkoppling med er om hur vi går vidare i processen. Vi har även återkopplande samtal med kandidaten, dels för att höra om intervjun och dels för att informera om fortsättningen.

Koll av slutkandidater

När ni valt ut ett antal slutkandidater tar vi kontakt med deras referenser. Har ni några funderingar som ni vill att vi kontrollerar lite extra med tidigare arbetsgivare gör vi självklart det. 

Efter referenstagningar skickas en skriftlig sammanställning till er som vi följer upp med samtal. Vill ni kan ni ha fler intervjuer av kandidaterna efter referenstagningarna. Kanske vill ni att fler kollegor på arbetsplatsen ska träffa kandidaterna?

Personlighetstester

Vi genomför även personlighetstester, begåvningstester samt djupgående analyser av testsvaren om ni önskar det. Testerna vi arbetar med är dels Ledarstilsinventorium, LSI, som mäter ledarstil och dels BP-Basprofil som ger en bred bild av de viktigaste personlighetsdragen. Våra begåvningstester är till för att kunna förutsäga arbetsprestation och utvecklingspotential.

Kontraktskrivning

När ni bestämt er för en slutkandidat återstår att förhandla om lön och övriga villkor. Detta görs oftas direkt mellan er och kandidaten. Vill ni kan vi självklart även hålla i förhandlingsprocessen. Vi kan även vara behjälpliga i avtalsskrivningen mellan slutkandidaten och er. I samband med detta kontaktar vi också övriga sökande och tackar för visat intresse för tjänsten.

Våra kompetensområden

BYGG & ANLÄGGNING

BYGG & ANLÄGGNING

VÅRD &<br>OMSORG

VÅRD &
OMSORG

LAGER & INDUSTRI

LAGER & INDUSTRI

EKONOMI & ADMINISTRATION

EKONOMI & ADMINISTRATION

IT &<br>TEKNIK

IT &
TEKNIK

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

FÖRSÄLJNING & MARKNAD