Bemanningsprocessen

Empleos bemanningsprocess

Empleo Bemanning har mångårig erfarenhet av att matcha kvalificerade kandidater till sina kunder. Vår interna personal har både bredd- och spetskompetens inom en rad olika branscher vilket gör att vi kan förstå just er verksamhet.

 

Akut behov vid sjukdom eller planerad ledighet, på kort eller lång sikt, Empleo Bemanning erbjuder rätt personallösning för uppdraget.

Kanske är det en student eller en pigg pensionär på timmar?

En hyrrekrytering, där du som kund får möjlighet att hyra en medarbetare för att sedan anställa? Vi skräddarsyr en lösning efter ert behov.
 

Vi arbetar efter en kvalitetssäkrad metodik bestående av en noggrann behovsanalys, strukturerat urvals- och intervjuarbete, en gedigen referenstagning och kandidatprestationer av högsta kvalitet. Vi vet vad som krävs för att långsiktigt bygga trygga och goda relationer med våra kunder och medarbetare. Empleo är dörren in till bättre bemanning, varmt välkommen till oss.

Möte med kund

Vi börjar alltid med ett telefonmöte eller ännu hellre, ett personligt möte där vi tillsammans med er tar fram kandidatens önskade kompetensprofil utifrån en kravspecifikation. Vi går noga igenom de arbetsuppgifter och befogenheter konsulten kommer att ha samt den miljö och omgivning som kommer finnas runt konsulten. Här lägger vi tillsammans grunden för en lyckad konsultinhyrning, oberoende av tid och kompetens.

Annonsering och urval

Urvalsprocessen börjar med att vi skriver en professionell platsannons utifrån kompetensprofilen. När ni godkänt annonsen lägger vi ut den på Empleos hemsida, jobbportaler och i sociala medier. Vi söker även igenom vår interna databas samt vårt interna nätverk där vi ständigt har ett antal kandidater som vi haft en kontinuerlig kontakt med inför kommande konsultuppdrag. Vidare matchar vi alltid aktuella anställda med nya potentiella uppdrag, ibland avslutas ett uppdrag när ett nytt tar vid. Vi älskar att arbeta proaktivt.

Telefonintervju

Under rekryteringsprocessen arbetar vi löpande med inkomna ansökningar och bedömer utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper och matcher mot kravspecifikationen. Samtliga kvalificerade kandidater kontaktas via telefon för en djupare telefonintervju, här gör vi en första bedömning av vilka kandidater vi vill kalla till en djupare personlig intervju på vårt lokala kontor. Det är självklart viktigt för både kandidaten och oss att vi prioriterar tiden på rätt saker. Vi återkopplar även till er med ett första urval av kandidater för att säkerställas att vi matchar rätt person mot profilen ni söker.

Personlig intervju

Våra djupgående personliga intervjuer bygger på en genuin intervjuteknik där alla kandidater ska känna sig trygga och välkomna till oss. Genom att ställa öppna och tydliga frågor skapar vi förtroende och en god relation med kandidaten, som i slutändan ger oss en kvalitativ intervju med ärliga och öppna svar. Vi håller alltid kompetensbaserade intervjuer utifrån er verksamhet, önskemål och kravbild. Efter intervjuerna lämnar vi en skriftlig presentation av de bäst lämpade kandidaterna. Vi har även en telefonavstämning med er så att ni har möjlighet att ställa eventuella frågor innan de kallas till intervju hos er.

Referenstagning och bakgrundskontroll

När ni valt ut ett antal slutkandidater tar vi kontakt med deras referenser. Har ni några funderingar som ni vill att vi kontrollerar lite extra med tidigare arbetsgivare gör vi självklart det. 
 

Efter referenstagningar skickas en skriftlig sammanställning till er som vi följer upp med samtal. Vill ni kan ni ha fler intervjuer av kandidaterna efter referenstagningarna. Kanske vill ni att fler kollegor på arbetsplatsen ska träffa kandidaterna?

Intervju hos kund

Intervjuerna hos er som kunder kan se olika ut, ibland kortare och ibland mer omfattande. Vissa kunder väljer att hålla gruppintervjuer, rundturer eller andra former av intervjuer med våra kandidater. Vi anpassar detta steg utifrån ert önskemål. Vill ni att vi sitter med under intervjuerna gör vi självklart detta.

 

Nu är det dags för er att hålla intervjuer med utvalda kandidater. Dessa intervjuer kan hållas löpande under processen eller samlas upp till slutet av rekryteringsprocessen. Vi ger gärna råd och tips om hur ni ska få ut så mycket som möjligt av mötet med kandidaterna. Efter intervjuerna har vi en återkoppling med er om hur vi går vidare i processen. Vi har även återkopplande samtal med kandidaten, dels för att höra om intervjun och dels för att informera om fortsättningen.

Avtalsskrivning

När ni har bestämt er för den person ni vill hyra in som konsult tar vi in hen för att skriva ett anställningsavtal samt tar fram kläder till konsulten som anpassas efter uppdraget hos er. Vi håller en introduktion till uppdraget och säkerställer att vår konsult är införstådd med förutsättningarna som gäller ute hos er.

Vi bokar därefter in vår konsult för uppdrag ute hos er utifrån det startdatum ni önskar.

Därefter börjar konsulten sitt uppdrag. För att säkerställa att både ni och konsulten är nöjda gör vi regelbundna besök ute hos er där vi pratar med både er och vår konsult. Vi på Empleo är extra måna om att både ni och vår konsult mår bra tillsammans.

Våra kompetensområden

BYGG & ANLÄGGNING

BYGG & ANLÄGGNING

VÅRD &<br>OMSORG

VÅRD &
OMSORG

LAGER & INDUSTRI

LAGER & INDUSTRI

EKONOMI & ADMINISTRATION

EKONOMI & ADMINISTRATION

IT &<br>TEKNIK

IT &
TEKNIK

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

FÖRSÄLJNING & MARKNAD